Varukorgen

Inga produkter i varukorgen

Vårt miljöarbete
Hela vår verksamhet grundar sig i en önskan att kunna bidra till att skapa en hållbar framtid. Sedan 2015 är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Inom kort kan du här läsa vår miljöberättelse för 2015/2016. 

Miljöpolicy

Vår vision är att bidra till en hållbar energiutveckling genom att erbjuda möjligheten att skapa egen, miljövänlig och förnybar energi från solen. Att installera solceller är vårt sätt att tillsammans minska vårt ekologiska fotavtryck och bidra till minskad miljöbelastning.

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra vår verksamhet. Gällande lagstiftning är en miniminivå för vårt miljöarbete. För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan ska vi på Hallands Energiutveckling AB:

  • Sträva efter att influera såväl privatpersoner som företag till att välja förnybar energi och energismarta lösningar, och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle
  • Öka våra kunskaper inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet
  • Sträva mot att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor och leveranser
  • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall
  • I största möjliga mån välja produkter med någon typ av miljömärkning

För att ständigt öka vår positiva miljöpåverkan ska vi på Hallands Energiutveckling AB:

  • Tillhandahålla ett produktutbud med hög kvalitet och långa garantier
  • Sträva efter att ständigt förbättra våra kunskaper vad gäller solelsteknik
  • Sträva efter att vara uppdaterade på utvecklingen i branschen

Några av våra leverantörer