Varukorgen

Inga produkter i varukorgen

 

Tips för säkra solcellsanläggningar

Vad ska man tänka på när man funderar på att investera i en solcellsanläggning? På den här sidan skriver vi kortfattat om garantier och certifieringar, säkerhet när det gäller monteringen av anläggningen samt vad man bör se till att få för uppgifter för att kunna skapa sig en totalkostnadsbild och kunna jämföra offerter.

 

Garantier

Solcellspaneler har både effektgaranti och produktgaranti. Effektgarantin är en garanti på att panelerna ska hålla en viss effekt efter ett visst antal år. Industristandard för solcellspaneler är att efter 25 år ska de fortfarande leverera minst 80 % av sin ursprungseffekt. Alla paneler tappar effekt, eller åldras, med tiden och vad som kan vara en avgörande faktor för hur snabbt den processen går är faktiskt baksidesmaterialet. Panelerna utsätts för både vind och snölaster vilket skapar små, små rörelser av panelen vilket i sin tur på sikt bidrar till mikroskopiska sprickor i själva cellerna som leder till att panelen tappar effekt. En glas-folie panel består av glas på ovansidan och folie på undersidan och ju bättre kvalitet det är på baksidesfolien, desto bättre rustad är panelen mot väder och vind och desto bättre effektgaranti har panelen. T.ex. lämnar Axitec, som är en glas-foliepanel, en effektgaranti på minst 85 % efter 25 år. Utifrån resonemanget att baksidan är en avgörande faktor förstår man att cellerna i en glas-glasmodul, där både ovan- och undersida består av glas, är betydligt mer skyddade. Därför kan tillverkarna av glas-glasmoduler lämna längre effektgarantier. T.ex. lämnar Solarwatt effektgaranti att efter 30 år ska panelerna fortfarande lämna 87 % av sin ursprungseffekt. Ju mer en panel kan producera desto bättre återbetalning får man på sin investering.

Produktgaranti är den garanti som tillverkaren lämnar om det skulle uppstå fel på panelen som inte beror på felaktig montering eller annan yttre påverkan. Industristandard är 10 års produktgaranti. Även på produktgarantins längd kan man skapa sig en uppfattning om panelens kvalitet. T.ex. har Axitecs glas-foliepaneler 12 år och Solarwatts glas-glaspaneler 30 år.

 

Certifieringar och tester

Solcellspaneler måste ha certifieringarna IEC 61215 (för elektrisk och mekanisk standard) samt IEC 61730 (för elektrisk och mekanisk säkerhet).

Solcellspaneler kan dessutom vara certifierade för att klara höga salt- och ammoniakhalter i luften (IEC 61701 resp. IEC 62716). I kustnära områden och i jordbrukslandskap är dessa certifieringar bra att ha. Höga halter i luften av salt eller ammoniak kan göra att panelerna tappar effekt snabbare. Vid en certifiering garanteras att panelernas effekt inte ska minskas mer än max 5 % trots höga halter i luften.

PID står för Potential Induced Degradation och är en form av strömläckage. Kortfattat kan man säga att det uppstår en kortslutning i cellen som gör att strömmen leds ut till ramen och panelerna tappar därmed effekt. Än så länge finns ingen certifiering för detta men tillverkaren bör kunna uppvisa testresultat som visar att panelen är s.k. PID-fri.

Vissa paneler har problem med s.k. snigeleffekt. Namnet har uppstått av att det ser ut som om det har gått en snigel på panelen som lämnat ett snigelspår. Det ser ut att vara något ytligt men är i själva verket ett tecken på ett elektriskt fel som gör att cellerna tappar effekt. Detta är ett problem som kan vara svårt att upptäcka, för hur ska man veta om den minskade produktionen beror på vädret eller att någon av panelerna har tappat effekt? Genom att belysa panelen med värmekamera kan man se om panelens effekt har försämrats, s.k. hotspot. Photon International som är ett oberoende testorgan för solbranschen testade och listade 2012 de paneler som har problem med snigeleffekt.

 

Monteringen

För att monteringsutrustningen ska bli rätt dimensionerad bör alltid snö- och vindlastberäkningar utföras för varje fastighets unika förutsättningar. Att det blåser mycket på västkusten är ingen överraskning men att västkusten har samma snözon som delar av fjällen känner inte många till. Även om vintrarna inte är så vita på västkusten är snön ofta väldigt blöt och tung när den väl kommer. Det gör att en anläggning i t.ex. Halmstad kräver en annan typ av förankring än en anläggning i Linköping, det kan gälla både antalet infästningspunkter, dimensionen på krokarna och antalet skenor. Takets lutning spelar också in – ju flackare tak desto större är risken för tunga snölaster. Detta är anledningen till att monteringsutrustningen måste dimensioneras utifrån varje plats och varje fastighets unika förutsättningar.

Monteringskrokarna bör om möjligt förankras minst 60 mm ner i takstolarna. Att förankra en anläggning i råspont eller bärläkt är inte att rekommendera om man följer tillverkarens krav, särskilt inte i områden med höga snö- och vindlaster (som t.ex. halland).

För att anläggningen inte ska bli ett vindfång rekommenderas ett säkerhetsavstånd till kanterna på minst 30 cm. Ju närmare kanten desto större vindfång och desto mer vindlaster kommer panelen utsättas för och desto snabbare kommer panelen att åldras. Paneler som t.ex. sticker upp över nock riskerar dels att brytas av, men framförallt kommer de tappa effekt snabbare eftersom de ständigt är utsatta för vindlaster. För att kunna reklamera en panel som har tappat effekt snabbare än garantin utlovat gäller att panelen har varit monterad korrekt. På samma sätt vill de flesta försäkringsbolag inte ersätta paneler som blivit skadade om de inte har monterats utifrån tillverkarens rekommendationer. För att panelernas garantier ska gälla är alltså en korrekt montering a och o.

Panelerna expanderar något vid värme, s.k. termisk expansion, vilket man bör ta hänsyn till vid större anläggningar. På plåttak bör man göra ett uppehåll efter 10 m, en s.k. servicegång, för att ge panelerna möjlighet att expandera. På tegeltak som inte blir lika varma som plåt räcker det med uppehåll efter 15-20 m.

 

Professionella installatörer

När det gäller solceller behövs två typer av hantverkskunskap, dels byggteknisk för takmonteringen och dels elektrisk för installationen av växelriktare och inkoppling på elnätet.

I dagsläget finns det inga krav i Sverige på att montören som utför takmonteringen ska vara certifierade. I Tyskland är det dock redan ett krav och arbetet med att skapa standardiseringar även i Sverige pågår. Trots att det ännu inte finns krav väljer många montörer att certifiera sig i Tyskland. Genom att välja en certifierad montör säkerställer man att montören har kunskap om säkerhetstänket vad gäller solceller. Det är en stor fördel om montören även är snickare, takläggare eller på annat sätt har byggteknisk erfarenhet. Välj en montör som använder sig av svensk arbetskraft och som uppfyller arbetsmiljömässiga säkerhetskrav i form av byggställning eller livlinor.

Elarbetet måste utföras av en behörig elektriker.

 

Övrigt

”Kompletta paket” kan ibland betyda olika saker. Säkerställ att fraktkostnader och kostnader för byggställning ingår i priset och fråga efter om det är något annat som kan tänkas tillkomma.

Vad ingår mer? Får man hjälp med bidragshandlingar för solcellsstöd, för- och efteranmälan till nätbolaget samt ansökan för elcertifikat och ursprungsgarantier?

Ta en funderare på i vilket skick taket är. Om man behöver åtgärda något med sitt tak är det lämpligt att ta det i samband med en solcellsinstallation det kan också ge kostnadsbesparingar bl.a. för ställningshyra.

 

Sammanfattningsvis - för att säkerställa att man hittat en bra panel bör panelen:

 • Ha lång effektgaranti (över 80 % efter 25 år)
 • Ha lång produktgaranti (över 10 år)
 • Vara certifierad enligt IEC 61215 och 61730
 • Vara certifierad för höga salthalter, IEC 61701
 • Vara certifierad för höga ammoniakhalter, IEC 62716
 • Vara PID-fri
 • Inte finnas med på Photon Internationals lista över paneler som har problem med snigeleffekt

 

Sammanfattningsvis - för att säkerställa att man hittar en bra leverantör kan man:

 • Be om referenser och ring eller besök dessa
 • Fråga hur monteringssystemet förankras (i större delen av Sverige krävs takstolsförankring)
 • Fråga hur en montering går till för att ta reda på vilka arbetsmiljömässiga säkerhetsnivåer som uppfylls
 • Fråga om montören är utbildad och certifierad för solcellsmontage
 • Är företaget medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi?
 • Ta hjälp av kommunens energirådgivare eller någon extern konsult som t.ex. f.d. ordförande för Svensk Solenergi Lars Andrén på Drivkraft

 

 

Några av våra leverantörer